BIOMEDICS 1 DAY EXTRA

675,000

Chất liệu: Ocufilcon B

Bán kính: 8.7

Đường kính: 14.2

Hàm lượng nước: 52%

Xóa