BIOMEDICS 55UV

200,000

Kính áp tròng dùng 1 tháng

Khả năng trung hòa cầu sai mang lại thị giác sắc nét hơn.

 

Xóa