CLARITI ELITE

225,000

Chất liệu: somofilconA

Hàm lượng: 56%

Độ cong: 8.60mm

Đường kính: 14.2mm

 

Xóa