BIOMEDICS NOW

65,000

Chất liệu: Oculfilcon D

Bán kính: 8.60mm

Đường kính: 14.20mm

Độ dày trung tâm: 0.075mm

Xóa